Team member
Cyriel Endiratis

Nederlands
Ik ben Cyriel Endriatis 24 jaar oud en geobsedeerd van karpervissen.
Waarschijnlijk kennen sommige van jullie mij al via het foxkanaal.
Vanaf heden zal ik ook deel uitmaken van het voltacase-team.
Mijn visserij bestaat vooral uit kanalen, rivieren en grote openbare meren.
Hoe ruiger hoe beter.
Ik probeer toch maandelijks een grotere sessie in het buitenland in te plannen.
Elk weekend zit ik in Frankrijk aangezien ik daar mijn eigen betaalwateren heb.
Ik combineer het werk aan mijn eigen vijvers in Noord-Frankrijk met het kanaalvissen in die regio waardoor ik natuurlijk een groot voordeel heb!

Engels

I am Cyriel Endriatis 24 years old and obsessed with carp fishing.
Probably some of you already know me through the fox channel.
From now on I will also be part of the voltacase team.
My fishing mainly consists of canals, rivers and large public lakes.
The rougher the better.
I try to schedule a bigger session abroad every month anyway.
Every weekend I am in France since I have my own pay waters there.
I combine working on my own lakes in northern France with canal fishing in that region which of course gives me a big advantage!

Heb je vragen?