Team member
Jason Yan

Nederlands

Mijn naam is Jason, mijn passie is mijn werk. Dagelijks ben ik bezig met accu’s en zeker niet alleen voor vissers of varen. Voor ieder project kunnen wij maatwerk leveren.

Mijn familie woont in China en dat is tevens mijn geboorteland, daardoor heb ik korte lijnen en blijf ik op de hoogte van de nieuwste technieken. Alle onderdelen komen daar vandaan.

Eenmaal hier kan ik gaan bouwen en testen. Alle cases maken wij zelf en alles komt van onze hand. Zo kunnen we kwaliteit waarborgen.

Ik hoop jullie vroeg of laat van dienst te kunnen zijn en wens jullie veel plezier met onze producten.

Engels 

My name is Jason, my passion is my job. Every day I deal with batteries and certainly not just for fishing or boating. For every project we can deliver custom made solutions.

My family lives in China, which is also the country of my birth, so I have short lines of communication and keep up with the latest techniques. All parts come from there.

Once here, I can start building and testing. We make all cases ourselves and everything comes from our hand. This way we can guarantee quality.

I hope to be of service to you sooner or later and hope you enjoy our products.